آغاز ریل گذاری خط آهن قزوین – رشت
نويسنده: مدیر ، ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

مدیرعامل شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: خط آهن قزوین – رشت به طول ۱۶۴ کیلومتر یکی از مهمترین خطوط ریلی در دست احداث کشور است.

خط آهن قزوین – رشت به طول ۱۶۴ کیلومتر یکی از مهمترین خطوط ریلی در دست احداث کشور است و هم اکنون پیشرفت فیزیکی آن در بخش زیرسازی به ۹۳ درصد رسیده و همزمان عملیات ریل گذاری آن نیز در دست انجام است.
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه میزان اعتبار هزینه شده را در این پروژه تا کنون ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اعتبار امسال این پروژه ۲۸۶ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۱۷۰میلیارد تومان آن تخصیص یافته و پیش بینی می شود برای اتمام این خط ریلی معادل چهار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
نورزاد عملیات راهسازی در مناطق شمالی کشور را به لحاظ شرایط ویژه جغرافیایی دارای پیچیدگی های خاصی دانست و گفت: تلاش برای حفظ بافت اکولوژیک منطقه و کمترین آسیب زیست محیطی از یک سو و گستردگی مناطق مسکونی و کشاورزی از سوی دیگر سبب می شود عملیات راهسازی در این مناطق با مسائل و موانع گوناگونی مواجه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همین عامل سبب کار شبانه روزی در مناطق حساس و گلوگاهی راه آهن قزوین- رشت شده است تا عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان بندی پیش رود.
وی در تشریح مسیر راه آهن قزوین- رشت یادآورشد: این خط ریلی از شهرستان تاکستان از خط آهن اصلی تهران – تبریز منشعب و با گذر از محدوده کوهین – شیرین سو به سمت شهرستان های لوشان و منجیل ادامه مسیر می دهد و سپس با گذر از کنار شهرستان رودبار، امامزاده هاشم به شهر رشت در استان گیلان منتهی می شود.
مسیر ریلی ۱۶۴ کیلومتری از قزوین اهمیت زیادی برای توسعه ترانزیت در کشور دارد که به علت شرایط جغرافیایی آن ۲۲ کیلومتر این مسیر تونل و ۱۳ کیلومتر آن پل سازی شده است.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها