احداث دومین ایستگاه راه‌آهن‌ در شرق ‌تهران
نويسنده: مدیر ، ۲۹ دی ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

مدیرعامل راه‌‌آهن با تأکید بر لزوم توسعه شهر‌ها با محوریت ریل، از احداث دومین ایستگاه راه‌آهن در شرق کلان‌شهر تهران خبر داد.

محسن پورسید آقایی  اظهار داشت: تنها راه حل برون رفت از مشکلات تردد مردم در شهر‌ها، معضل ترافیک و آلودگی‌های زیست محیطی، ایجاد نظام شهرنشینی ریل پایه است.
وی با تأکید بر اینکه باید حمل‌‌ونقل برون و درون‌شهری براساس شبکه ریلی کشور برنامه‌ریزی شود، گفت: وظیفه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی صنعت حمل و نقل ریلی در این زمینه بسیار مهم و خطیر است.
مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت صنعت ریلی برای توسعه شبکه ریلی در کلانشهرها و شهرهای پرجمعیت، یکپارچگی حمل و نقل ریلی برون و درون‌شهری، بهینه‌سازی ایستگاه‌های قطار و جانمایی درست ایستگاه‌های در دست احداث، با همکاری برخی ارگان‌ها نظیر شهرداری، ‌نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: قطعاً دولت در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی از توانمندهای لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برخوردار نیست و برای تحقق شهرهای ریل پایه، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضروری است تا این بخش با انجام سرمایه‌گذاری های مورد نیاز، دسترسی آسان مردم به حمل و نقل ریلی را فراهم کند.
پورسید آقایی با تأکید بر اینکه ریل باید محور توسعه شهری باشد، اظهار داشت: باید تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن را در کلان‌شهرها افزایش دهیم.
مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: لازم است ۲ تا ۳ ایستگاه راه‌آهن در کلان‌شهرها داشته باشیم در این راستا‌ ایستگاه راه‌آهن دیگری در شرق‌ کلان‌شهر تهران احداث خواهد شد.
بنابراین گزارش پیش از این نیز مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن در این‌باره گفته بود:‌ به نظر می‌رسد کلانشهر تهران به بیش از یک ایستگاه راه‌آهن برون‌شهری نیاز دارد، باید در کنار احداث این ایستگاه، آن را به شبکه ریلی و عمومی درون‌شهری متصل ‌کنیم.
بنا به گفته وحید علی‌قارداشی‌، برای این هدف مشاور بین‌المللی اخذ شده است که تجربه مناسبی در این‌باره دارد؛ مطالعات توسط این مشاور آغاز‌ و گزارش‌های اولیه برای شرکت راه‌آهن ارسال شده است که امیدواریم این تجربه کمک بسزایی برای احداث ایستگاه راه‌آهنی پیشرفته و موفق در سطح بین‌المللی در تهران باشد.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها