افتتاح خط تندروی تای یوان- شیان
نويسنده: مدیر ، ۱ شهریور ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

چین: خط تندروی تای یوآن- شیان به طول ۵۷۰ کیلومتر در روز یکم ژوئیه به روی مسافران گشوده شد.

زمان سفر بین دو شهر با این خط ویژه حمل مسافر از ۱۰ ساعت به ۳ ساعت کاهش یافته است. این خط بخشی از طرخ راه آهن تندرو بین داتونگ- شیان به طول ۹۰۰ کیلومتر می باشد که قطارها با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت مسافران را جا به جا خواهد کرد. ۱۱ ایستگاه نوسازی و ۱۸ ایستگاه جدید نیز در این مسیر ساخته می شود. دی بی اینترنشنال نظارت بر ساخت بخشی از خط به طول ۲۷۷ کیلومتر را به عهده داشت که به علت نامساعد بون شرایط زمین، بخش عمده ای از این مسیر با ساخت پایه هائی با عمق بین ۴۵ تا ۶۰ متر پشتیبانی شده است. در این مسیر ۱۱۴ پل با مجموع طول ۹۰ کیلومتر شامل ۱۵ پل دره ای (وایاداکت) با طول بیش از ۵۰۰ متر ساخته شده است. همچنین سه تونل با مجموع طول ۱۲ کیلومتر در این مسیر احداث شده است. برای ساخت پل در ۳ مسیر فعال راه آهن از روش نصب مرحله به مرجله استفاده شد و ۳ کیلومتر ار پل دره ای ۱۰ کیلومتری روی دره رودخانه زرد با دهانه ۱۰۸ متری ساخته شده و از رودخانه عبور می کند. در این خط عمدتا از سیستم خطوط چین استفاده شده و مسیر مجهز به سامانه ارتباطات جهانی بی سیم (GSM-R) و تضمین رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های تجاری در سازگاری با سامانه اروپائی کنترل قطار می باشد. برگردان فارسی: محمود خبازنیاh4 style=”text-align>: justify;”>

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها