امضای قرارداد برقی کردن خط تهران- مشهد
نويسنده: مدیر ، ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

ایران: کنسرسیومی متشکل از شرکت های چینی CMC و SU Power و شرکت های وابسته به مپنا، قرارداد برقی کردن و نصب و نگهداری تجهیزات برق بالاسری خط تهران- مشهد به طول ۹۲۶ کیلومتر و تامین ۷۰ لکوموتیو برقی را با راه آهن ایران امضا کردند. قرارداد مذکور شامل عملیات مهندسی، تامین، ساخت و فاینانس می باشد که در روز ۲۹ ژوئن با راه آهن ملی جمهوری اسلامی امضای شد. انتظار می رود عملیات ساخت ۴۲ ماه به طول انجامد و مدت قرارداد نگهداری هم ۵ سال پس از تکمیل و راه اندازی است. اعتبار این پروژه از منابع چینی و با کمک ۱۵ در صدی دولت ایران تامین می گردد. امکانات زیر بنائی کنونی ارتقا می یابد تا قطارها بتواند با سرعت بیشینه ۱۶۰ الی ۲۰۰ کیلومتر در ساعت تردد نماید و افزایش سرعت تا ۲۵۰ کیلومتر در ساعت در آینده هم امکان پذیر باشد. هدف از این برنامه افزایش ظرفیت حمل مسافران از سالانه ۱۴ میلیون مسافر کنونی به ۳۵ میلیون مسافر در سال و کاهش زمان سفر از ۱۲ ساعت کنونی به ۶ ساعت می باشد.عملیات ارتقای خط قبلا طی مراسمی در فوریه ۲۰۱۲ آغاز شده است. لازم به ذکر است که هم اکنون مپنا نیمی از ۱۵۰ لکوموتیو دیزلی (ایران رانر) را که به موجب قرارداد انتقال تکنولوژی با زیمنس برای راه آهن ایران ساخته است تحویل داده و در نظر دارد بزودی طیفی از محصولات شامل لکوموتیوهای باری، مانور، برقی و زیر زمینی خود را عرضه نماید. برگردان فارسی: محمود خبازنیا

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها