تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای زیر ساخت های ریلی
نويسنده: مدیر ، ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ، بدون دیدگاه

معاون رییس جمهور گفت‌: با توجه به تاثیر مهم صنعت ریلی در توسعه اقتصادی کشور، یکی از اولویت‌های مهم دولت و راه‌آهن تکمیل خط آهن غرب کشور از تهران تا سنندج است‌.

محمدباقر نوبخت که در جریان بازدید از خط ‌آهن غرب کشور در ایستگاه راه‌آهن ساوه توقف و از مراحل پیشرفت این ایستگاه نیز بازدید کرد، در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران به اهمیت این خط ریلی اشاره کرد و افزود‌: دولت در سال‌جاری و بودجه ۹۶، برای شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه‌ای در نظر گرفته است‌.

وی اظهار کرد‌: از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۶ که مختص پروژه‌ها و طرح‌های اولویت‌دار است، دو هزار میلیارد تومان آن به توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور اختصاص می‌یابد‌.

معاون رییس جمهور افزود‌: راه‌آهن غرب از نظر سازمان برنامه و بودجه از درجه اهمیت خاص برخوردار است به طوری که اعتبارات قابل توجهی برای تکمیل برخی قطعات آن اختصاص داده است‌.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها