تفاهمنامه توسعه دالان شمال – جنوب امضا شد
نويسنده: مدیر ، ۲۳ دی ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

در همایش بین المللی یک روزه که با حضور مسوولان راه آهن جمهوری آذربایجان، گرجستان، اوکراین و نیز محسن پورسید آقایی معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل راه آهن و محمد سعید نژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ابعاد تکمیل دالان بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب و همکاری کشورهای حاضر در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این تفاهمنامه توافق اولیه کشورهای حاضر در باره تعرفه حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده ای در مسیر بندر بمبئی هند – بندر عباس – قزوین – رشت – آستارا – بندر باکو به سمت بنادر پوتی و باتومی گرجستان انعکاس یافته است.
چشم انداز توسعه دالان بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب، فعالیت کشورهای واقع در این مسیر برای تکمیل این دالان و نیز راهکارهای گسترش همکاری در این زمینه از جمله موضوعات مورد مذاکره این همایش بین المللی در باکو بود .
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها