دومین کلان شهر کشور میزبان همایش شهرسازی ریل پایه
نويسنده: مدیر ، ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن در این همایش بر توسعه خطوط ریلی به ویژه حمل و نقل حومه ای ریلی با رویکرد حفظ محیط زیست و همچنین تامین رفاه مردم تاکید کرد. مدیرعامل راه آهن رسیدن به این هدف را در گرو رویکرد شهرسازی براساس ریل پایه دانست.

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن در این همایش بر توسعه خطوط ریلی به ویژه حمل و نقل حومه ای ریلی با رویکرد حفظ محیط زیست و همچنین تامین رفاه مردم تاکید کرد.
مدیرعامل راه آهن رسیدن به این هدف را در گرو رویکرد شهرسازی براساس ریل پایه دانست و خواستار همکاری دانشگاه ها و مسئولان شهری در این زمینه شد.
پورسید آقایی مهیا کردن زیر ساخت های حمل و نقلی بااولویت ریل را راه رسیدن به این هدف برشمرد و توسعه حمل و نقل حومه ای را یک اصل مهم در توسعه شهرهای بزرگ اعلام کرد.
مدیرکل راه آهن زاگرس هم از اتمام بازسازی و نصب خط بلاک سخت گل محک -بالارود در محور جنوب خبر داد.
سیدرضا سادات حسینی گفت : با توجه به برنامه زمان بندی بازسازی محور جنوب با تلاش گسترده کار بازسازی بلاک سخت گل محک -بالارود به طول ۱۲ کیلومتر به اتمام رسید.
وی افزود: این بلاک از جمله بلاک های سخت محور جنوب با دارابودن ۲۳ قوس با شعاع کم و همچنین دارای تونل های متعدد است که با تلاش ماموران فنی خط این مهم به اتمام رسیده است.
مدیرکل راه آهن زاگرس بازسازی بلاک تنگه ۷ و تنگه ۵ را اولین اولویت بازسازی این محور در سال ۹۵ اعلام کرد و گفت : در سال آینده بعد از بلاک های یاد شده بلاک های تله زنگ به شهبازان و شهبازان به مازو بازسازی خواهد شد.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها