راه‌اندازی ۴ قطار جدید برای سفرهای تابستانی
نويسنده: مدیر ، ۲۷ تیر ۱۳۹۵ ، بدون دیدگاه

علاوه بر قطارهای برنامه‌ای و فوق‌العاده در ایام مختلف سال با ارائه الگوهای جدید تخفیفات چهار قطار جدید در مسیرهای مختلف ریلی برای تابستان سال جاری از سوی رجا راه‌اندازی شد.

شرکت رجا علاوه بر قطارهای برنامه‌ای و فوق‌العاده در ایام مختلف سال با ارایه الگوهای جدید تخفیفات، چهار قطار جدید را نیز در مسیرهای مختلف ریلی برای تابستان سال جاری راه‌اندازی کرد.
راه‌اندازی قطار تندروی پردیس تهران-مشهد و بالعکس در ساعات حرکتی بعد‌ازظهر با ارایه تخفیف تا ۱۵ درصد در ایام مختلف از جمله تسهیلاتی است که در تابستان سال جاری برای مسافران در نظر گرفته شده است. این قطار همه روزه ساعت ۱۴ و ۵۵ دقیقه از تهران حرکت و ساعت ۱۲ از مشهد مراجعت خواهد کرد.
قطار سبز تبریز-مشهد به صورت یک روز در میان ساعت ۱۴۰ و ۲۰ دقیقه از تبریز حرکت و ساعت ۱۸ روز بعد از مشهد مراجعت می‌کند. قطار لوکس ۴ تخته و ۶ تخته اهواز-مشهد نیز روزهای شنبه، یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۸ از اهواز حرکت کرده و ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه از مشهد مقدس باز می‌گردد.
دیگر قطار اضافه شده جدید، قطار لوکس ۴ تخته و ۶ تخته تهران-گرگان است که به صورت یک روز در میان ساعت ۱۸ و ۵۵ دقیقه از تهران حرکت، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه روز بعد از گرگان مراجعت خواهد کرد.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها