راه اندازی دو خط مترو در نانجینگ
نويسنده: مدیر ، ۵ مرداد ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

چین: خط ۱۰ مترو وخط حومه ای S1 که مسافران می توانند با آن به فرودگاه تردد نمایند در روز یکم ژوئیه راه اندازی شد.

خط ۱۰ به طول ۹ / ۱۵ کیلومتر استادیوم المپیک را به انشعاب یوشانلو خط ۱ که ۷ / ۵ کیلومتر طول داشته و بین آندمن- استادیوم المپیک ساخته شده وصل می نماید. یک ایستگاه مرتفع و ۱۳ ایستگاه زیر زمینی در طول خط ۱۰ ساخته شده و زمان سفر بین دو انتهای خط ۴۰ دقیقه طول می کشد.خط حومه ای S1 که ۸ / ۳۵ کیلومتر طول دارد در اصل به عنوان خط ۶ مترو طراحی شده بود. این خط با ۶ ایستگاه بین راهی و ۹ / ۱۶ کیلومتر مسیر مرتفع، ایستگاه جنوبی نانجینگ را به فرودگاه بین المللی لوکو متصل می سازد. ساخت خط مذکور در دسامبر ۲۰۱۱ آغاز شده بود و ۱۵ قطار خودکشند ۶ واگنه که توسط CSR تامین شده مسافران را جا به جا می کند. پیش بینی می شود فاز دوم خط به طول ۵۰ کیلومتر که فرودگاه را به منطقه گائوچون متصل می سازد در سال ۲۰۱۵ راه اندازی گردد.

برگردان فارسی: محمود خبازنیا

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها