راه اندازی مرحله اول فاز سوم متروی دهلی
نويسنده: مدیر ، ۱ شهریور ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

هندوستان: بخشی از خط ۶ متروی دهلی از دبیرخانه مرکزی تا ماندی هاوس به طول ۲ / ۳ کیلومتر در روز ۲۶ ژوئن به روی مسافران گشوده شد.

عملیات ساختمانی برای حفر تونل در ماه مه ۲۰۱۱ با استفاده از دو دستگاه ماشین تونل زنی آغاز شد و ساخت ایستگاه ها نیز با روش کند و پوش ( ترانشه باز ) صورت گرفته است.قطارها با فاصله گذر ( هد وی) هر ۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه مسافران را جا به جا میکند و امکان تغییر مسیر سفر بین این خط و خط ۳ مترو در ایستکاه تقاطعی ماندی هاوس فراهم شده است. شرکت مترو ریل دهلی انتظار دارد که با افتتاح این مسیر تا سال ۲۰۱۶ روزانه ۷۰ هزار نفر بر آمار مسافرانی که از ایستگاه ماندی هاوس استفاده می کنند افزوده گردد. بر پایه طرح فاز سه شبکه مترو، خط ۶ از ایستگاه ماندی هاوس تا کشمیر گیت به طول ۲ / ۶ کیلومتر دیگر امتداد خواهد یافت. برگردان فارسی: محمود خبازنیا

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها