اخبار ویژه
کد خبر: 138

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ - ۵:۵۹

سمینار / همایش

سمینار ارائه ساختار ارزیابی ریسک در حمل و نقل ریلی و کالاهای خطرناک اسفند ماه ۱۳۹۰
سمینار تحریم اقتصادی، راههای برون رفت، فرصتها و تهدید ها در صنعت حمل و نقل اسفند ماه ۱۳۹۰
دوره آموزشی مدیریت ریسک در حمل و نقل دی ماه ۱۳۹۰
سمینار پیشرفتهای اخیر در مهندسی پل  آذرماه ۱۳۹۰
سیزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی تهران آبانماه ۱۳۹۰
دوازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی تهران آبانماه ۱۳۸۹
سمینار نصب تجهیزات لرزه گیر در خطوط ریلی
ترانزیت و توسعه محور شرق
کنفرانس سوخت احتراق ایران
سمینار نقش و جایگاه خوردگی در ….
مدیریت شرایط اضطراری ، تضمین حیات کسب و کار
یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی تهران آبانماه ۱۳۸۸
سمینار “مدیریت دانش” تشریح نکات مهم و پیاده سازی مبحث مدیریت دانش در سازمان ها تاریخ : ۸۸/۵/۷
کارگاه آموزشی بحران در سیستم حمل ونقل ریلی
سمینار دو روزه مهندسی بهره وری
 الگوی سازمانهای پایدار در عصر جدید ( کارگاه آموزشی ) – ۱۲و۱۳ و۱۴ تیرماه ۸۷
دهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی تهران آبانماه ۱۳۸۷
سمینار واکاوی و شناخت پدیده جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن برصنعت ریلی
 نهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی آبانماه ۱۳۸۶( ۱۹- ۲۰ آبان )
دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه ها مرداد ماه  ۱۳۸۶
سمینار  تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS 1386/05/02
کارگاه آموزشی بهره وری ۲ ( ۲۰-۲۳ تیرماه )
سمینار برقی کردن خطوط ریلی راه آهن (اسفند ماه ۱۳۸۵)
هشتمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی ( ۱۶ آبان ۱۳۸۵)
سمینار HSE  – (  شهریور  )
سمینار مدیریت سیستم های حمل ونقل و مهندسی ترافیک شهری (۲۲/۵/۸۵  )
سمینار مدیرت بحران و ارزیابی ریسک  ( سوم بهمن ۸۴ ) 
سمینار بررسی نقش حمایتی دولتها در توسعه حمل و نقل ریلی  ( آبان ۸۴ )

دیدگاه بسته شده است.