لزوم پیوند حمل و نقل درون و برون شهری با ایجاد ایستگاه‌های مبدل
نويسنده: مدیر ، ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ، بدون دیدگاه

وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: ارگان‌های فعال در حوزه شهری باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل درون و برون شهری را از طریق ایجاد ایستگاه‌های مبدل پیوند دهند تا مسافر به جای خروج از ایستگاه راه‌آهن مستقیما با دسترسی به حمل و نقل ریلی درون شهری و از طریق خطوط مترو، مسیر خود را ادامه دهد.

عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با اشاره به راهکار برطرف کردن مشکلات حمل و نقل در داخل شهرها اظهار داشت: راه حل برطرف کردن مشکلات ما لزوم داشتن یک اندیشه یکپارچه است. مشکل ما این بوده که شهرسازها حمل و نقل ریلی را در نظر نمی‌گرفتند و متولیان ریلی فقط به ریل می‌پرداختند. لذا هر کس به فکر کار خود بوده است به همین دلیل سیاست توسعه شهری ریل پایه را مطرح کردم که تازه در دانشگاه مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی افزود: یکپارچگی در حمل و نقل ریلی سطح وسیعی دارد و برای شکل گیری شهرسازی ریل پایه باید دانشکده راه آهن با دانشکده شهرسازی همکاری داشته باشد و نتیجه آن به عنوان راه کار جامع در حمل و نقل بار، مسافر و درون شهری مطرح شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در این رابطه بیان داشت: در واقع باید ابتدا از خودمان شروع کنیم تا به شهرداری‌ها برسیم زیرا در شورای عالی شهرسازی فقط معابر و جاده مورد توجه قرار می گیرد اما به خطوط ریلی، ایستگاه ها و نقش آن در توسعه شهر به هیچ وجه توجهی نمی‌شود در حالی که مهم این است از مرحله طراحی، بررسی و تصویب در نظام شهرسازی ریل پایه باید ریل جزو بخشی از طرح جامع شهری قرار گیرد.
آخوندی تاکید کرد: ارگان‌هایی که در حوزه شهری مانند شهرداری‌ها مشغول فعالیت هستند باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل درون و برون شهری را از طریق ایجاد ایستگاه‌های مبدل پیوند دهند تا مسافر به جای خروج از ایستگاه راه‌آهن، مستقیم با دسترسی به حمل و نقل ریلی درون شهری و از طریق خطوط مترو مسیر خود را ادامه دهد.
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی وزارتخانه در حوزه شهرسازی مبتنی بر ریل گفت: مرحله بعدی ما هماهنگی با شهرداری‌ها و سپس با متولیان امور زیربنایی مانند وزارت نیرو در بخش آب و برق و گاز است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با توجه به تسهیلات ارائه شده و آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و شهرداری‌ها درحوزه ساخت و ساز و خرید و فروش از شرایط  خروج از رکورد حوزه مسکن خبر داد و گفت: باید در راستای تجهیز منابع برای پرداخت وام و تسهیلات گام برداریم. عرضه اوراق رهنی ظرف دو روز آینده بسیار موثر خواهد بود و طبق پیش‌بینی های انجام شده در نظر داریم طی یک سال ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی به فروش برسانیم همچنین از سوی دیگر ما قدرت خرید متقاضیان ساخت و خرید را افزایش دهیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در مرحله اول ۳۰۰ میلیارد اوراق رهنی منتشر شود عملکرد بازار مورد ارزیابی قرار گیرد اگر عملکرد خوبی داشت در بسته‌های بعدی بسته های مختلف را وارد عرضه کنیم.
آخوندی با اشاره به مدل ارائه شده در سال گذشته بیان کرد: این مدل در واقع با همکاری وزارت دارایی، سازمان بورس، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی تهیه شد و کسانی که از سال گذشته اقدام به پس انداز کردند از خردادماه در حال دریافت تسهیلات خود هستند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این مدل بر اساس یک مدل توسعه بلند مدت، متکی به پس‌انداز است و از طرفی امکان بسیج تمام منابع ملی برای تجهیز منابع را دارد تا بر اساس شوک‌های لحظه ای دولت همانند تزریق یا چاپ پول با مشکل روبه‌رو نشود.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها