لکسس و تویوتا قابل اعتمادترین برندهای خودرویی شدند
نويسنده: مدیر ، ۹ آبان ۱۳۹۷ ، بدون دیدگاه

در این نظرسنجی برمبنای پیش‌بینی میزان قابل‌اعتماد بودن خودروها و ایجاد مشکلات کمتر برای مالکان مدنظر بوده است.

برند تویوتا هم پس از لکسس که برند زیرمجموعه تویوتا است مقام دوم را به دست آورده که نشان از اطمینان و رضایت مشتریان از محصولات برند تویوتا است.

قابل‌اعتمادترین خودرو در این نظرسنجی لکسس GX470 است. این درحالی است که در بین قابل‌اعتمادترین خودروهای بازار شش محصول دیگر تویوتا و لکسس هم مقام به دست آورده‌اند. مالکان لکسس GX470 آن را بسیار سریع‌تر و بی‌صدا نسبت به دیگر شاسی‌بلندهای موجود در بازار توصیف کرده‌اند.

تویوتا و برند زیرمجموعه آن، لکسس برای ششمین سال متوالی عنوان قابل‌اطمینان‌ترین خودروها را به خود اختصاص داده‌اند.

با اینکه این نظرسنجی در آمریکا انجام‌شده است، هیچ خودرو آمریکایی در بین برترین‌ها نیست و برندهای آمریکایی در این نظرسنجی امتیازی به دست نی آورده‌اند.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها