مدیریت تهدید مخاطرات طبیعی در بخش ریلی
نويسنده: مدیر ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

رئیس دانشکده مهندسی راه‌آهن گفت: مخاطرات طبیعی زمین از جمله زلزله، گرمای زیاد، وقوع سیل و بارش های بیش از حد که موجب بروز سوانحی در بخش ریلی می‌شود، بایستی مدیریت شود.

در دومین روز از هفته ایمنی که در دانشکده راه آهن با حضور دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، معاون فنی و مهندسی شرکت راه آهن و دیگر مدیران ریلی برگزار شد، جبار ذاکری رییس دانشکده مهندسی راه آهن با بیان این مطلب که نقش آموزش در ارتقای ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: به منظور ارتقای ایمنی ریلی، یکی از راهکارها مطالعه آماری سوانح است.
وی افزود: در مطالعه آماری اگر سوانح در محل مشخص به طور مداوم تکرار شود، این موضوع به مشکلات زیر ساختی بخش ریلی بر می گردد اما چنانچه سانحه روی واگن های مشخص تکرار شود، نشان از عیب ناوگان است و در صورتی که سوانح در منطقهای به طور مداوم صورت گیرد، نشان از ضعف عوامل نیروی انسانی است.
ذاکری به دیگر راهکارها در جهت ارتقای ایمنی اشاره کرد و افزود: شناسایی مخاطرات و پیش بینی آن از جمله راهکارهایی است که می توان اثرات مخاطرات آن را کم یا از بین برد که ما با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایی کشور در این بخش بایستی مطالعاتی را انجام دهیم.
رییس دانشکده راه آهن اضافه کرد: مخاطرات طبیعی زمین از جمله زلزله، گرمای زیاد، وقوع سیل و بارش های بیش از حد که موجب بروز سوانح بسیاری می شود، بایستی مدیریت شده تا در آینده شاهد سوانح ریلی نباشیم.
وی اظهار کرد: با توجه به افق برنامه‌های ریلی کشور، شرکت راه آهن و وزارت راه و شهرسازی جهت گیری هایی را به سوی ایجاد و راه اندازی قطارهای سریع السیر داشته‌اند که با الگو قرار دادن راه‌آهن های کشورهای پیشرفته در بخش ریلی همچون ژاپن، در صدد ایجاد سامانه‌ای در جهت مدیریت مخاطرات در کشور و برنامه ریزی و پیاده‌سازی آن در کشور هستیم.
ذاکری در پایان به ایجاد و راه اندازی رشته مهندسی ایمنی ریلی در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد زیادی ازدانشجویان دانشکده متقاضی این رشته در این دانشگاه هستند که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم با ایجاد این رشته ، اثرات تحصیل دانشجویان را در ارتقای ایمنی در شبکه ریلی راه‌آهن و مترو شاهد باشیم.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها