معافیت های مالی برای سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ریلی
نويسنده: مدیر ، ۶ بهمن ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مصوب کرد که سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ریلی از معافیت های مالی و امتیازاتی برخوردار شوند.

علی نعمت چهاردولی از بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
نماینده مردم ملایر درمجلس افزود: در نشست امروز طرح حمل و نقل ریلی و جاده ای با حضور پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن کشور، کشاورزیان رئیس سازمان راهداری، امینی معاون وزیر راه و شهرسازی بررسی شد که در این رابطه ماده ۱۳ طرح مذکور پس از اصلاحات تصویب شد. وی در مورد ماده ۱۳ طرح فوق اظهارکرد: موضوع برخورداری سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ریلی از امتیازات و معافیت های مالی در کمیسیون عمران مجلس بررسی و مصوب شد.
چهاردولی افزود: با توجه به مطالب مذکور شرکت ها و سرمایه گذارانی که در بخش مناطق محروم سرمایه گذاری کنند از معافیت های مالی برخوردار می شود.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها