نخستین همایش شهرسازی ریل پایه برگزار می‌شود
نويسنده: مدیر ، ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

نخستین همایش شهرسازی ریل پایه با هدف استفاده حداکثری از حمل و نقل عمومی درون‌شهری، منطقه‌ای و برون‌شهری یازدهم بهمن ماه امسال در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

همایش شهرسازی ریل پایه با هدف بررسی و بسترسازی توسعه همزمان و یکپارچه شهری و منطقه‌ای، مبتنی بر توسعه خطوط پرسرعت ریلی درون و برون محدوده‌های هر یک از مجموعه‌های شهری کشور برگزار خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر است در این همایش پیش‌نویس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درباره شهرسازی ریل پایه شهری و منطقه‌ای به همراه دستورالعمل‌های لازم برای تجدیدنظر در طرح‌های مصوب قبلی تهیه شود. محور اصلی این همایش یک روزه توسعه حمل و نقل ریلی منطقه‌ای است که شامل زیر بخش‌هایی چون یکپارچگی حمل و نقل مجموعه شهری و توسعه شهری و منطقه‌ای بر مبنای خطوط ریلی می‌شود.
همایش شهرسازی ریل ‌پایه با حضور وزیر راه و شهرسازی، مشاوران وزیر و همچنین جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه برگزار خواهد شد.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها