پیاده سازی، ارتقا و استفاده وسیع از فن آوری هوشمند NFC بوسیله انجمن حمل و نقل عمومی آمریکا(APTA)
نويسنده: مدیر ، ۱ اسفند ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

انجمن حمل و نقل عمومی آمریکا(APTA) و انجمن تخصصی NFC در تاریخ ۱۷ فوریه، تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که طی آن، استفاده از فن‌آوری‌های NFC (تکنولوژی هوشمند جمع آوری بدون تماس بلیت) ارتقا یافته و نیز برنامه‌ریزی برای استفاده وسیع از آن بوسیله بهره‌‌برداران و کاربران صنعت حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار می‌گیرد.

براساس این تفاهم‌نامه، دو سازمان مزبور برای برگزاری دوره های آموزشی متنوع و مرتبط اقدام خواهند نمود، همچنین از طریق ارایه مقالات علمی مرتبط با NFC، تحلیل‌های مرتبط و مورد‌ کاوی، آسیب‌شناسی و مطالعات مشتری، تولید پادکست و وب کاست ها و همچنین بازنمایی و آنالیز وقایع مرتبط با NFC در صنعت حمل و نقل، زمینه‌ها و بسترهای رشد و استفاده فراگیر آن را فراهم خواهند نمود.
APTA و انجمن NFC هچنین با مطالعه و بررسی بر روی گروه های ذینفع و طرف های خاص در صنعت حمل و نقل، به ارایه و تعریف روش ها و رهیافت هایی خواهند پرداخت که امکان استفاده از فن آوری NFC را در سیستم های اطلاعات مسافری (PIS) و سیستم های خودکار جمع آوری کرایه (AFC) را امکان پذیر نماید.
APTA همچنین با همکاری برخی نهادهای بین المللی نظیر؛ سازمان استاندارد، و یا گروه های ذی‌نفع خاص مانند SIG به برگزاری کارگاه‌های بین المللی در همین زمینه و تعیین و تدقیق الزامات مبادرت نموده است.

مترجم: مینا شعبانی       منبع Railway gazette  railway-technology


The Association and the NFC Forum announced on February 17 that they had signed a memorandum of understanding to promote the use of near field communication technologies for public transport operators.
The two organisations will work on training courses, white papers, case study analyses, customer research, webcasts and industry events. APTA will work with the NFC Forum Transport Special Interest Group to define approaches for use of NFC technology on passenger information systems and fare collection. APTA will also participate in international workshops led by the Transport SIG with standards organisations and public transport authorities to define requirements.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها