​نشست کارگروه ایمنی شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای با حضور مشاور وزیر راه شهرسازی، مدیران کل دفتر ایمنی راه و حریم، دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، و نمایندگانی از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در محل سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای برگزار شد. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها