مدیرعامل شرکت راه‌آهن از نتیجه مثبت نشست وزیر راه و شهرسازی٬ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری برای تعیین نرخ بلیت قطار خبر داد و گفت: موضوع اصلی ایجاد رقابت و نه افزایش قیمت بلیت است چراکه ایجاد رقابت بین شرکت‌های ریلی مسافری به نفع مردم خواهد بود. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها