افتخارات

افتخارات انجمن

۱- انجمن برتر در زمینه ی فنی مهندسی در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال ۱۳۹۰

۲- کسب رتبه نخست انجمن های علمی از وزارت علوم وتحقیقات فناوری از سال ۱۳۸۶ تا کنون

۳- دریافت لوح سپاس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ از ریاست محترم جمهور

۴- برگزاری همایش های حمل و نقل ریلی در سطوح بین المللی

۵- چاپ کتب و نشریات معتبر علمی و پژوهشی به زبان های فارسی و انگلیسی

 

 

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها