تماس با ما

آدرس : خیابان کریمخان زند، روبروی داروخانه سیزده آبان، مجتمع تجاری اداری کریمخان زند، پلاک ۶۲، طبقه پنجم، واحد A 53
تلفن تماس : ۳-۸۸۳۱۲۲۷۲-۰۲۱
پست الکترونیک انجمن : info@railassociation.ir 

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها