کد خبر: 647      |     تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ - ۱۳:۵۰    

پیشنهادات جاده ای فرانسه و ایتالیا در راه ایرانوزیر راه و شهرسازی گفت: طی سفر اخیر به دو کشور ایتالیا و فرانسه پیشنهاداتی از سوی نمایندگان این دو کشور جهت سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه حمل و نقل جاده ای ایران مطرح و قرار بر تنظیم و ارسال پیشنهادات از جانب آنها گذاشته شد.

عباس آخوندی  با اشاره به سهم حمل و نقل جاده ای در سفر اخیر وی به همراه رئیس جمهوری به دو کشور فرانسه و ایتالیا، اظهار داشت: طی سفر به این دو کشور اروپایی علاوه بر عقد قرار داد و پیش قرار داد در شقوق حمل و نقل ریلی و هوایی پیشنهاداتی در حوزه حمل و نقل جاده ای مطرح شد.
وی افزود: پیشنهادات خوبی از سوی نمایندگان کشورهای ایتالیا و فرانسه در جهت نوسازی ناوگان فرسوده و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت برای تولید ناوگان جاده ای در ایران مطرح شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه “پیشنهادات جاده ای ایتالیا و فرانسه خواهند آمد” یاد آور شد: پیشنهادات ارسالی از سوی این دو کشور اروپایی پس از دریافت، مورد بررسی و  پاسخ دهی قرار خواهد گرفت.

ارسال دیدگاه