به گزارش روابط عمومی مترو تهران، دومین نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان ایرانی در صنعت مترو ۲۷ تا ۲۹ دی ماه در محل نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار می شود. ادامه مطلب …

هندوستان: بخشی از خط ۶ متروی دهلی از دبیرخانه مرکزی تا ماندی هاوس به طول ۲ / ۳ کیلومتر در روز ۲۶ ژوئن به روی مسافران گشوده شد.
ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها