رئیس کمیته ترانزیت راه آهن کشور گفت: ترانزیت ریلی کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸۱ درصد رشد داشته که این رقم در تاریخ حمل و نقل ریلی کشور کم نظیر است. ادامه مطلب …

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت کریدور چابهار برای ایران، افغانستان و هند گفت: برای فعال‌کردن کریدور چابهار در حال حاضر برای ترانزیت زمینی حدود ۵۰ درصد هزینه ترانزیت تخفیف داده می‌شود؛ در بخش دریایی نیز برای پهلوگیری و هزینه‌های ترمینالی تخفیف‌های ۳۰درصدی و ۵۵درصدی پیش‌بینی شده است. ادامه مطلب …

سید مرتضی علی احمدی مدیر کل بازرگانی و بازاریابی راه آهن با اشاره به عملکرد دو ساله حمل و نقل بین المللی در شبکه ریلی کشور گفت: با نگاهی به عملکرد میزان حمل و نقل عمومی در بخش صادارت، واردات و همچنین ترانزیت، شاهد رشد میزان ترانزیت از سال ۹۲ تاکنون هستیم. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها