در سرتاسر ژاپن حدود ۲۰۰ شرکت فعال در زمینه‌ حمل‌و‌نقل ریلی وجود دارد که در مجموع ۲۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مسیر ریلی را پوشش می‌دهند و حدود ۲۰۰ هزار کارمند در آنها شاغل هستند. ادامه مطلب …

راه آهن منطقه ” کی کیو” در ژاپن استفاده از نسل جدیدی از ربات‌های انسان نما را معرفی کرده است که با دارا بودن طول یک متر و بیست سانتی متر، وظیفه استقبال از مسافران و سرویس دهی به ایشان را در ایستگاه های فرودگاه “هاندای” در “توکیو” را بر عهده دارند.

ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها