صنعت حمل و نقل جاده‌ای و ناوگان هوایی کشور با فرسودگی مواجه است و این موضوع تازه‌ای نیست. اثرات تحریم در این صنعت باعث شده تا نزدیک به ۴۰ درصد از هواپیماهای مسافربری کشور زمین گیر باشند، و البته بقیه هواپیماهای موجود هم دست کمی از زمین گیری نداشته باشند. این مسئله البته تنها به ناوگان هوایی معطوف نمی‌شود و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز نیاز به نوسازی‌های فراوانی دارد. ادامه مطلب …

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با صدراعظم سابق آلمان جزییات پروژه‌های ایجاد تغییرات ساختاری در حمل‌و‌نقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی را تشریح کرد و گفت: ما با آلمان‌ها روابط گسترده‌ای در حوزه ریلی، جاده‌ای، صنعت ساختمان، صنعت نفت، انرژی و سایر صنایع داریم. عباس آخوندی با اشاره به فعالیت زیمنس در ایران ادامه داد: شرکت زمینس خوشبختانه در ایران فعالیت تولیدی دارد و ما جزو معدود کشورهایی در دنیا هستیم که شرکت آلمانی زیمنس در اینجا مستقیما به تولید واگن با آرم زیمنس اقدام می‌کند. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها