رقابت نفسگیر کشورها بر سر توسعه حمل‌و‌نقل ریلی در داخل و خارج از مرزهای کشورهایشان در ۱۰ سال گذشته، دنیا را به زمینی بزرگ برای رقابتی آهنین بدل کرده است. ادامه مطلب …

راه آهن ملی فرانسه با فاز دوم پروتکل همکاری با راه آهن هند که در آپریل ۲۰۱۵ امضاء شده بود برای یک پروژه نمونه بروز رسانی دو ایستگاه موافقت کرد. راه آهن هند قصد دارد در پروژه‌ای وضعیت ۴۰۰ ایستگاه را به کلاس جهانی بروزرسانی کند. ادامه مطلب …

هندوستان: بخشی از خط ۶ متروی دهلی از دبیرخانه مرکزی تا ماندی هاوس به طول ۲ / ۳ کیلومتر در روز ۲۶ ژوئن به روی مسافران گشوده شد.
ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها