مدیرکل راه آهن خراسان از آغاز طرح برقی کردن محور تهران- مشهد با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد ریال همزمان با حضور رییس جمهور در مشهد خبر داد. ادامه مطلب …

شرکت ارتباطات بی سیم “Cobham” یک سیستم هوشمند و متحرک را به بازار حمل و نقل ریلی معرفی کرده است که قادر است از طریق شناسایی و تحلیل عملیات رادیویی GSM – R علاوه بر نظارت هوشمند بر توابع وظیفه ای این سیستم، به اصلاح و رفع خطاهای عملیات بپردازد.

ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها