توسعه بخش ریلی ایران در بیش از ۳دهه گذشته کند بوده و دولت امیدوار است که تا مارس ۲۰۲۱ (سال ۱۴۰۰) بتواند ظرفیت حمل مسافر شبکه ریلی کشور را ۲برابر کند. ادامه مطلب …

سید مرتضی علی احمدی مدیر کل بازرگانی و بازاریابی راه آهن با اشاره به عملکرد دو ساله حمل و نقل بین المللی در شبکه ریلی کشور گفت: با نگاهی به عملکرد میزان حمل و نقل عمومی در بخش صادارت، واردات و همچنین ترانزیت، شاهد رشد میزان ترانزیت از سال ۹۲ تاکنون هستیم. ادامه مطلب …

بررسی دلایل کاهش سهم حضور کامیون‌های ایرانی در حمل و نقل بین دو کشور ایران و ترکیه٬ زمان‌سنجی و هزینه‌سنجی شبکه‌های ترانزیتی حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و پیگیری اجرایی شدن ایجاد دروازه مشترک گمرکی در مرز مشترک ایران و ترکیه از تصمیمات نشست یکصد و هشتاد و چهارمین شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بود.
ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها