توسعه بخش ریلی ایران در بیش از ۳دهه گذشته کند بوده و دولت امیدوار است که تا مارس ۲۰۲۱ (سال ۱۴۰۰) بتواند ظرفیت حمل مسافر شبکه ریلی کشور را ۲برابر کند. ادامه مطلب …

در اروپا قطار اولین و پرطرفدارترین وسیله حمل و نقل مسافران بشمار می آید. برای مثال  قطار Eurostar بطور متوسط ماهیانه  یک میلیون نفر مسافر را در مسیر پاریس- لندن جابجا میکند.
ادامه مطلب …

برنامه ششم توسعه کشور در شرف نهایی شدن است. پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اجرا شده است. تا سال ۵۷ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه ریلی ایجاد شده بود و در این ۳۷ سال بعد از انقلاب هم ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه جدید احداث شد، تقریبا سالی ۱۵۰ کیلومتر. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها