مدیرعامل واگن پارس اراک از تولید سه دستگاه واگن مسافری در این کارخانه و پیوست آن به ناوگان ریلی کشور خبر داد. ادامه مطلب …

در اروپا قطار اولین و پرطرفدارترین وسیله حمل و نقل مسافران بشمار می آید. برای مثال  قطار Eurostar بطور متوسط ماهیانه  یک میلیون نفر مسافر را در مسیر پاریس- لندن جابجا میکند.
ادامه مطلب …

رئیس دانشکده مهندسی راه‌آهن گفت: مخاطرات طبیعی زمین از جمله زلزله، گرمای زیاد، وقوع سیل و بارش های بیش از حد که موجب بروز سوانحی در بخش ریلی می‌شود، بایستی مدیریت شود.
ادامه مطلب …

در حوزه حمل و نقل ریلی، چنانچه مسئله رقابت با جاده و همچنین مبحث تجارت و تامین نیاز مردم، مورد نظر قرار گیرد، باید سرعت قطارها را به بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت برسانیم. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها