مدیر عامل راه آهن در نشست کارگروه هفته ایمنی شبکه حمل‌ و نقل ریلی بر سازماندهی ایمنی در کشور و حوزه ریلی تاکید کرد.

ادامه مطلب …

​نشست کارگروه ایمنی شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای با حضور مشاور وزیر راه شهرسازی، مدیران کل دفتر ایمنی راه و حریم، دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، و نمایندگانی از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در محل سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای برگزار شد. ادامه مطلب …

دبیر ستاد ارتقای ایمنی شرکت راه آهن با اعلام اینکه امسال در هفته ایمنی راه آهن واحدهای عملیاتی و نواحی با نگاهی متفاوت و گسترده به این موضوع توجه دارند، گفت: نواحی فعال تر از گذشته نسبت به محورهای مورد بحث برای این هفته اقداماتی را ترتیب داده اند و در صدد اجرای آن هستند . ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها