وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت کریدور چابهار برای ایران، افغانستان و هند گفت: برای فعال‌کردن کریدور چابهار در حال حاضر برای ترانزیت زمینی حدود ۵۰ درصد هزینه ترانزیت تخفیف داده می‌شود؛ در بخش دریایی نیز برای پهلوگیری و هزینه‌های ترمینالی تخفیف‌های ۳۰درصدی و ۵۵درصدی پیش‌بینی شده است. ادامه مطلب …

صنعت حمل و نقل جاده‌ای و ناوگان هوایی کشور با فرسودگی مواجه است و این موضوع تازه‌ای نیست. اثرات تحریم در این صنعت باعث شده تا نزدیک به ۴۰ درصد از هواپیماهای مسافربری کشور زمین گیر باشند، و البته بقیه هواپیماهای موجود هم دست کمی از زمین گیری نداشته باشند. این مسئله البته تنها به ناوگان هوایی معطوف نمی‌شود و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز نیاز به نوسازی‌های فراوانی دارد. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها